Mødested Amager

Fællesskab, tværkulturel dialog og kulturmøde
Mødested Amager på fjerde sal i Kvarterhuset

”Mødested Amager”, et folkekirkeligt samarbejde på Amager - af Ellen M. Gylling

Her i eftermiddag har jeg været hjemme på husbesøg hos Helen på 34 år. Hun stammer fra Nigeria og har boet i Danmark i 10 år. Vi talte sammen om hendes barn´s forestående dåb i Nathanaels kirke i Holmbladsgade. Helen er een ud af mange indvandrere her i sognet.

Nathanaels sogn på Amagerbro er multikulturel og multireligiøs. Mange forskellige nationaliteter bor her og det sætter sit præg på gadebilledet med bl.a. de mange forskellige små restauranter med al verdens spændende mad. I flere af forretningerne i gaden skiltes der ikke blot med priserne men tillige med hvilken tro, forretningsindehaveren har.
Islam, buddhisme, hinduisme og kristendom er til stede her i sognet.

Igennem nogle år har kvarteret været igennem et kvarterløft og det er blevet et attraktivt sted i byen med mange kulturelle tilbud bl.a. i Kvarterhuset. Mange gamle huse er revet ned og byggekranerne er i fuld sving med nyt byggeri. Så side om side med de gamle boligkarrér med de to-værelses lejligheder skyder nye moderne lejligheder i New Yorker-stil frem.
Yngre mennesker med store lønninger flytter til sognet og på den anden siden af gaden har vi socialt boligbyggeri, hvor der bor mange lavtlønnede. I denne gade er der store forskelle både religiøst, socialt, kulturelt og økonomisk. Og midt i alt dette arbejder Folkekirken.

"Mødested Amager" er et samarbejdsprojekt, støttet af foreløbig otte sogne på Amager. Det blev etableret i 2003 og bestyrelsen består af repræsentanter fra de sogne, der er med i samarbejdet. Formanden for bestyrelsen er provst Palle Thordal fra Amagerland provsti.
Det daglige arbejde ledes af Indvandrermedarbejder Rajesh David samt to sogne- og indvandrerpræster Jesper Oehlenschläger og jeg, Ellen Gylling, - i samarbejde med en række frivillige medarbejdere.
Mødested Amager er et kirkeopbyggende arbejde, hvor vi søger at nå ud til kristne indvandrere og flygtninge, andre ikke-kristne samt ikke-døbte danskere. Vi ønsker at gå ud med evangeliet, at opsøge og møde mennesker på tværs af etniske, religiøse og sociale forskelle, - at invitere og aktivere mennesker ind i et åbent fællesskab.

Mødested Amagers daglige arbejde foregår primært i Holmbladsgadekvarteret med Nathanaels kirke som base, hvor jeg også er sognepræst samt i Urbanplanen/Remisevænget med Solvang kirke som base, hvor Jesper Oehlenschläger tillige er sognepræst.
Mødested Amager har kontor i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3,4.sal. Der har vi ugen igennem sprogcafé, hvor indvandrere og flygtninge har mulighed for at få sprogundervisning og lektiehjælp samt hjælp til at skrive breve til kommunen, lægen eller andre private og offentlige instanser.
Vi står også til rådighed for personlige samtaler og rådgivning.


I de første år har Mødestedet Amager i samarbejde med bl.a. Partnerskabet -byudvikling i partnerskab (Remisevænget) arrangeret en del kulturelle ting, som f.eks. udflugter, besøg i kirker og moskeer, kulturaftener med middage med retter fra forskellige lande, musik, underholdning m.m. Det har vi gjort for at opbygge tillid og forståelse.
Men vores erfaring viser, at det væsentligste arbejde er sjælesorgen, hjemmebesøgene, kontakten til asylansøgere i Kongelunden, sprogundervisningen og det kirkeopbyggende med gudstjenester og undervisning.

Sidste år dannede vi en lille Me(d)-tro gruppe, hvor vi begyndte med at mødes en gang månedligt til aftensmad med efterfølgende bibeltime og bøn. Det har udviklet sig til at blive et trygt fællesskab med omkring tolv mennesker, der mødes regelmæssigt flere gange om måneden.
Et nært fællesskab er vokset frem, hvor man støtter hinanden på forskellig vis, menneskeligt og åndeligt. Gruppen er international, Indien, Iran, Elfenbenskysten, Uganda, Sydafrika, Kenya, Filippinerne, Japan, Brasilien, Portugal og Thailand er repræsenteret.
Vi læser i Bibelen sammen og tolker vort liv i lyset af evangeliet. Vi beder sammen og for hinanden. Det er meget betagende at opleve Fadervor blive bedt på 7-8 forskellige sprog på én gang og vi mindes om, at den kristne kirke er universel.

Vi lever i den globale landsby, hvor verden er rykket tæt ind på livet af os. Godt 30% af alle vore flygtninge og indvandrere er kristne, de kommer til os med deres kristne tolkning og traditioner. Det er en rigdom, som kan styrke Folkekirken og gøre at vi ser og hører evangeliet på en ny måde.


Sogne- og indvandrerpræst
Ellen M. Gylling.