Mødested Amager

Fællesskab, tværkulturel dialog og kulturmøde
Mødested Amager på fjerde sal i Kvarterhuset

Et samfund uden tro? - af Ellen M. Gylling

 

Cafe Bizarro Terasse

I sommer var der i Kristeligt Dagblad (27.6.) et par interessante debatindlæg, skrevet af bl.a. Anders Raahauge (kulturjournalist), der fortalte om den britiske overrabbiner Jonathan Sacks´ frygt for hvad der sker i et samfund uden tro. Han frygter, at et samfund uden tro vil gå fra hinanden socialt og i længden være værgeløst over for ydre fundamentalister. Jonathan Sacks, der er overrabbiner for Commonwealths jøder, siger, at han savner det "gamle, milde, kristne Storbritannien". Ateismen har svigtet, og kun tro kan redde Vesten fra et kommende barbari, lyder hans budskab.

Sacks, der er filosof fra Cambridge og Oxford, er forfatter til en lang række bøger. Han mindes de store gamle ateister, filosofferne, der kunne argumentere og se konsekvenserne af deres "gud er død". I dag mener ateisterne, at deres påvisninger af, at skabelsesberetningens første kapitler ikke er bogstaveligt sande, og af, at regnbuen ikke kun kan tolkes som tegnet på Guds pagt, må få al religiøs tro til "at ramle sammen som et korthus, og vi vil få en strålende verden af rationelle ikke-troende, der kommer godt ud af det med hinanden", ironiserer Sacks.

Men skal vi ikke bare acceptere, at der er mennesker, der ganske enkelt ikke er i stand til at tro? Jo, det skal vi og samtidigt må vi indse, at sagen ikke er helt så enkelt. For vi må ikke forvente, at fundamenterne for vestlig civilisation kan smuldre, mens resten af bygningen bagefter svæver intakt.

"Det var, hvad den største af alle ateister, Nietzsche, forstod med skræmmende klarhed, og hvad hans nutidige efterfølgere slet ikke begriber", skriver Jonathan Sacks.  Nietzsche påpegede, at tabet af kristen tro vil betyde afsked med kristen moral. Den bliver erstattet af "viljen til magt" og naturloven. Voldelige, udbyttende eller destruktive handlinger kan ikke i sig selv være "uretfærdige", understregede Nietzsche, for grundlæggende fungerer livet på voldelig og destruktiv vis. "Opgiv den jødiske-kristne helligholdelse af livet, og der vil ikke være noget til at hæmme den ondskab, mennesker øver, når de får chancen og provokationen," hævder Sacks.

Når darwinismen nu er blevet en modefilosofi, risikerer vi, at naturlig udvælgelse bliver adfærdskoden og det moderne menneske er overbevist om, at det kan erkende og underordne sig alt.

Ja, der er langt fra det landbosamfund, jeg voksede op i som barn, hvor den lokale kirke var en vigtig markør og traditionsbærer og så det samfund, jeg nu lever i. Det er en ny verden med højteknologien som dynamo. Materialisme, grådighed, individualisme og moralsk relativisme hersker. Den konstante informationsstrøm fra en globaliseret verden skaber en form for afmægtighed, der kan virke truende og uoverskuelig. Stress og depression er udbredt. Det er ikke underligt, at mange unge mennesker har svært ved at finde fodfæste og se retningen i deres liv.  Samtidigt er det pudsigt og tankevækkende at se de unge´s interesse for gamle idylliske Morten Korch-film og mormors gamle møblement og kagedåser. Der er en længsel efter ro og stabilitet midt i en verden, der hvirvler rundt som en centrifuge, hurtigere og hurtigere.

Jeg er overbevist om, at noget afgørende må der ske. Mennesket må på en eller anden måde komme til sig selv. Det må gøre op med rollen som magtesløs tilskuer til en gigantisk maskine, som styrter blindt af sted. Mennesket må i sig selv finde en dybere ansvarlighed for verden, hvilket betyder en ansvarlighed over for noget højere end sig selv. Der må en åndelig orientering til.

Og det er her, hvor jeg tror og håber, at vi trods vore forskelligheder som troende mennesker kan stå på samme platforme.  At vi i fællesskab som gudsskabte mennesker bærer et ansvar og evner at komme til os selv. Sådan at vi ser hinanden og sammen former vort samfund i en menneskelig retning og ikke en barbarisk.

 

28.11.2013

Ellen Margrethe Gylling

Sogne- og indvandrerpræst

Nathanaels kirke / Mødested Amager.