Mødested Amager

Fællesskab, tværkulturel dialog og kulturmøde
Mødested Amager på fjerde sal i Kvarterhuset

Indvandrere er en rigdom

Glimt fra Tværkulturelt Centers forårskonference 19-20 marts i København med temaet Èn kirke - flere kulturer.

Det var igen en dejlig og givende oplevelse at deltage i en af de tværfaglige konferencer, som Tværkulturelt Center arrangerer to gang om året (deltagelse er åben for alle). Hen over weekenden bød konferencen på en farverig mosaik af foredrag og personlige beretninger om mødet med dansk kirkeliv, af åbningsgudstjeneste ved Biskop Peter Skov-Jakobsen, morgen- og aftengudstjenester ved københavnske migrantpræster, kunstudstillinger og musikalske indslag på swahili, twi, hindi, rumænsk, arabisk og aramæisk. Til sammen repræsenterede de godt hundrede deltagere 22 nationaliteter og en mangfoldighed af sprog, kulturer, livshistorier og kirketraditioner. Ved konferencens afslutning rejste mange hjem med en konkret erfaring af, at den kristne tro forener på tværs af alle forskelle - også i Danmark.

Download 3.php

I en polariseret debat om indvandring kan kirkerne være med til at vise, at indvandrere er en rigdom. Men det forudsætter, at kirkerne afspejler lokalbefolkningens sammensætning, siger John Root, anglikansk sognepræst fra den multietniske menighed St James Alperton i London, der var hovedtaler på konferencen og belyste muligheder og udfordringer ved multikulturelle menigheder.

Download 2.php

Det kristne evangelium nedbryder barrierer og er godt nyt for alle mennesker. Derfor er det vigtigt, at vi hverken bevidst eller ubevidst sender et signal om, at flygtninge og indvandrere skal opgive deres egen kultur for at være velkomne i kirken. Vi kan lære meget af mennesker fra andre kulturer. Deres spiritualitet og bønsliv, musik, menneskelige varme og måde at omgås hinanden på kan være med til at berige vores egen kristne tro og kirketraditioner.

Den 69-årige englænder taler ud af lang personlig erfaring. I snart 30 år har han været præst i en af Londons indvandrertætte bydele, hvor vestindere, somaliere, ugandesere, ghanesere, indere, tamiler og østeuropæere udgør halvfjerds procent af befolkningen. Sammen med sin kone Sheila, der er opvokset i en indisk indvandrerfamilie i Malaysia, har han virkeliggjort visionen om en multietnisk sognemenighed, hvor mennesker fra forskellige kulturer fejrer gudstjeneste sammen hver søndag. Men der er også plads til, at mennesker fra samme verdensdel kan samles til egne gudstjenester efter behov. Specielt i første generation er det vigtigt for mange. Men de er stadig en del af kirkens menighed, understreger John Root.

Download .php

Med deres anderledes kulturer, traditioner og troserfaring kan migranter tilføre europæisk kirkeliv mange nye ressourcer, hvis de ikke isoleres i egne fællesskaber. Derfor skal alle etniske spændinger tages meget alvorligt. Først når vi begynder at gøre noget sammen, nedbrydes fordomme. Det er en rejse i ukendt territorium. Man ved ikke, hvor rejsen fører hen. Men jeg har aldrig været i tvivl om, at multietniske menigheder er Guds vision.

PS. Billederne er hentet på Tværkulturelt Centers hjemmeside