Mødested Amager

Fællesskab, tværkulturel dialog og kulturmøde
Mødested Amager på fjerde sal i Kvarterhuset

Migrantmenigheder

Kirstendommen er i vækst i Danmark på grund af kristne nydanskere, som udgør den største kirkelige forandring i de seneste år. Det er en overraskelse for de fleste, at der blandt nydanskere er flere kristne (40% af alle indvandrere) end muslimer. De kristne kommer hovedsagelig fra Afrika, Asien, Mellemøsten og andre dele af Europa. Der er inden for de seneste år blevet skabt 200 migrantmenigheder i Danmark, heraf alene 60 i hovedstadsområdet. Migranterne kommer til Danmark hovedsageligt pga. arbejde, studium eller familiesammenføring.
Migrantmenighederne kan opdeles i 3 grupper: etniske, internationale og historiske migrantmenigheder. De tilhører forskellige kirkesamfund, og det er særlig den evangelikale pinsekirkekristendom, der vokser. Der er tale om aktive kirkegængere, der skaber sociale fællesskaber omkring en gudstjeneste, der ofte er moderne i sin form, og menighederne har et højt niveau af engagement, aktivitet og glæde.
Man taler ligefrem om, at kristendommen er under forvandling på grund af globale omstændigheder. Kirstendommen er flyttet mod syd og vokser f.eks. stærkt i Afrika, mens de nordeuropæiske lande undergår en sækularisering (verdsliggørelse). Og der tales om, at missionen går den anden vej med migrantmenighedernes opståen, og at det kan blive til inspiration for folkekirken.
Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) og Tværkulturelt Center har lavet en undersøgelse og udgivet en rapport: Migrantmenigheder.dk (se også hjemmeside). Formålet har været at kortlægge og informere om menighederne, lægge op til mellemkirkelig arbejde og skabe kontakt til folkekirken. I forordet står bla.: "Tro, kultur og tradition er ikke noget, man sådan bare lige kaster fra sig. Troen giver identitet og ro - og kræfter til at være til stede i alt det, der er nyt omkring én. Kirken bliver det faste holdepunkt i en ofte usikker tilværelse. Den bliver også instrument til integration", og der citeres fra Det gamle Testamente: "Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv." Denne tanke om gæstfrihed og om "anderledeshedens nådegave" bør præge vores teologi og kirke.
Ca. en fjerdedel af menighederne har kontakt til folkekirken, ofte i form af at kirkens lokaler benyttes til gudstjeneste - men mange oplever behovet for et mødested som et problem. Der deltager kun få migranter i folkekirkens gudstjeneste, mens de gør mere brug af folkekirkens øvrige aktiviteter, og der kommer flere i baptist- og pinsekirken samt i den katolske kirke. Undersøgelsen opfordrer til, at folkekirken er bevidst om de ændringer, som migrantkirkerne udgør, og slår til lyd for, at folkekirke og migrantmenigheder lærer af hinanden, inspirerer hinanden og lærer at vandre sammen, så der ikke bliver tale om konkurrence, men supplement og samarbejde.