Mødested Amager

Fællesskab, tværkulturel dialog og kulturmøde
Mødested Amager på fjerde sal i Kvarterhuset

Mødested Amager anno 2009– et samarbejde blandt sogne på Amager - af Ellen M. Gylling

Lige siden Jesus Kristus bød sine disciple at gå ud i hele verden for at forkynde hans budskab og gøre alle til hans disciple, har kirken været i bevægelse. Kristendommen blev bragt til Danmark via munke omkring 900-tallet og siden da har kirken været budbringer af kristen tro og livsstil.

 

København´s kirkehistorie er særlig interessant, for i takt med byens eksplosive udvikling op igennem 1800-tallet og til i dag, har kirken og de kirkelige organisationer skullet tage pulsen på den folkelige udvikling for at kunne leve op til sin opgave.

Især København´s Indre Mission spillede en stor positiv rolle i udviklingen af socialt arbejde blandt byens mange fattige og udsatte grupper i slutningen af 1800-tallet og ind i 1900-tallet.

 

I dag er folkekirken i København bevidst om, at vort samfund er pluralistisk og godt på vej ind i globaliseringens tidsalder. Kristendommen er ikke den eneste tro, men én blandt flere.

Vi ser det i gadebilledet og i vores opgange, hvor vi bor dør om dør med naboer, der kommer fra en anden kultur og måske også med en anden tro. Jeg har ladet mig fortælle, at Sundby sogn med sine 15.000 sognebørn har 10.000 medlemmer af folkekirken, d.v.s. 1/3 er ikke medlemmer af folkekirken.

Jamen, hvad er de så?  Ja, de er måske udmeldte, eller de kommer med en anden tro. Faktisk har jeg mødt flere sognebørn fra Sundby sogn, alle med en udenlandsk baggrund og flere af dem med en anden tro end kristendom.

 

Alt dette tjener til at forstå baggrunden for, at provst Leo Kamstrup-Olesen i sin tid tog initiativ til at oprette Mødested Amager.

Kirken skal være i bevægelse for at møde mennesker - også i dag. Denne tanke vandt gehør blandt flere sogne på Amager og i 2003 blev Mødested Amager etableret som et samarbejde blandt nu 9 sognemenigheder.

Bag arbejdet står en bestyrelse med en repræsentant fra de deltagende menighedsråd. Formand for bestyrelsen for Mødestedet er provst Palle Thordal, Amagerland provsti.

 

I det daglige arbejde er der en tværkulturel medarbejder, Marianne Bach samt to sogne- og indvandrerpræster, Afonso Waco og undertegnede, Ellen M. Gylling.

Vi har et kontor og mødested i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 4.sal, hvor vi træffes dagligt mandag til torsdag. Hjemmeside: www.modestedamager.dk

Tlf. 8232 5527 / 2747 5811 (Marianne Bach), træffes bedst ml. kl.11-14.

 

Vi afholder en månedlig international gudstjeneste i Nathanaels kirke med deltagelse af kristne fra forskellige lande. Bibelstudiegruppe og kristendoms-undervisning tilbyder vi også.

Vi har sprog-café i Mødestedet, Kvarterhuset, hvor indvandrere kan få sprog-undervisning og lektiehjælp. Eller vi hjælper med sociale problemer, hvor der måske skal skrives et brev til myndighederne, el-selskabet, lægen o.a.

Vi tager på husbesøg, arrangerer events såsom pilgrimsvandring på Amager Fælled samt foredrags - og debataftener i Kvarterhusets foredragssal, hvor emnerne kan variere. For vi ønsker at bidrage til en respektfuld samtale mellem de forskellige kulturer og religioner. For vi lever i samme by, i samme gade, i samme opgang. Vi taler forskellige sprog; men skal fungere i samme samfund.

 

Mødested Amager´s arbejde foregår primært i Holmbladsgadekvarteret med Nathanaels kirke som base, hvor jeg er præst. Men ellers er tanken også den, at Mødestedet skal virke som et slags enzym, der kan være med til at skabe mødesteder også andre steder på Amager.

Således var Mødestedet også med til at påbegynde den månedlige Nat-kirke i Sundby kirke og vi håber i nærmeste fremtid at kunne realisere vores ide med en danse-klub for kvarterets børn, ligeledes i Sundby sogn´s menighedshus.

 

Til dette vidtspændende arbejde har vi brug for frivillige kræfter. Vi kan bruge frivillige, der vil hjælpe til med sprogundervisning, Nat-kirke, brygge kaffe til møder, arrangementer og gudstjenester. Frivillige, der vil lave mad til kulturaftener, frivillige med forstand på computer og opbygning af hjemmeside, dygtige fotografer m.m.    

Hvis du læser dette og tænker, det kunne være godt at være med, så kontakt os på Mødested Amager ved enten at maile til Marianne Bach eller mig.

Mail. mariannebach0101@gmail.com eller eg@km.dk.

Eller du kan ringe til os på tlf. 8232 5527/ 2747 5811 (Marianne Bach) mandag til torsdag ml. kl.11-14 eller tlf. 3940 5004 (Ellen M. Gylling). Kontakt os så vi kan mødes til en samtale om arbejdet.

 

Vi har brug for dig, så kirken kan være med til at gøre en positiv forskel i menneskers liv.

 

 

 

                                                          Ellen M. Gylling

                                                          Sogne- og indvandrerpræst v./

                                                          Nathanaels kirke og Mødested Amager.