Mødested Amager

Fællesskab, tværkulturel dialog og kulturmøde
Mødested Amager på fjerde sal i Kvarterhuset

Om bøn og håb - af Hanna Vesalainen Hirslund

I Johannesevangeliet siger Jesus til sine disciple:

"Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. (Joh. 16:23b-24)

Jesus kalder Gud vor Fader. En god fader elsker sine børn og giver dem det de har brug for. En god fader giver gerne sine børn det de beder om - med mindre det er noget skadeligt eller som kan føre dem til problemer. Jesus opfordrer os til at bede til Gud og siger klart, at Gud vil svare os. Vi kan stole på at Gud, vor gode fader, vil os det gode. Vi kan have tillid i ham, vi kan fortælle ham alt. Apostlen Peter skriver: "kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer." (1.Peter 5:7) Vi kan stole på, at han har et overblik over vores liv. 

Bibelen er fuld af historier om mennesker, som har fået en opgave fra Gud. Gud har ofte forberedt dem i en lang tid så at de har fået de erfaringer, egenskaber og evner de har brug for, til at klæde dem på til opgaven. Guds plan kan dog oftest kun ses i bakspejlet. Gud kalder os alle til at leve det liv han har skabt os til.

En af mine yndlingshistorier i bibelen har altid været den om Josef. Han voksede op som sin fars yndling, med meget opmærksomhed og mange privilegier. Denne opvækst må have givet ham en stærk selvtillid, frækhed. Havde han fået lov til at blive i sin lille trygge verden, havde han måske blevet til en lokal høvding, måske endda en lille tyran, og hans brødre havde nok bekæmpet ham og så havde det måske aldrig blevet til de tolv israelske stammer vi kender fra bibelen. Og en ødelæggende hungersnød ville have tilintetgjort slægten.

Josefs brødre hadede ham. De solgte Josef som slave til nogle vandrende købmænd. Josef lærte svigt, afmagt, undertrykkelse, uretfærdighed og fysisk smerte at kende i sit liv. Bibelen fortæller os, at Gud var med Josef i Egypten. Han steg hurtigt i slavehierarkiet i sin ejers hushold og fik mere ansvar. Efter at have mistet alt, var Josef nok glad for sin nye karriere som ejerens hovedslave. Han var på vej op af sin elendighed.

Så gik det galt igen og han havnede i fængsel uden retssag, uden viden om han nogensinde ville blive løsladt. Lige da han var ved at få lidt styr på sit liv. Det må have været et chok og en skuffelse uden lige. Hvad kunne han forvente af livet? I et fremmed land, uden rettigheder, uden familie som ville tage hans sag, forsvare ham, bestikke fangevogterne eller bringe ham mad, sende ham beskeder. Han var glemt af alle.

Bibelen fortæller, at Gud var med Josef i fængslet. Josef havde måske ikke mistet håbet, måske bad han til Gud om at blive løsladt, men kunne han have gættet den unikke måde ham slap fra fængslet? I sådan en håbløs situation fik han lige pludselig en chance for at tale med selve faraoen. Og det drejede sig om noget han kendte rigtig godt til: drømme. Allerede som en ung dreng hjemme hos sin familie havde han haft meget særlige drømme, som også havde medvirket til, at hans brødre var blevet så vrede på ham. En af hans løsladte medfanger, hvis drøm han havde fortolket, havde endelig husket ham da faraoen fik nogle mærkelige drømme og ville vide hvad de betød. Så må Josef have vidst, at dette var Guds svar på hans bønner. Alle hans tidligere drømme og fortolkninger havde været en forberedelse på denne opgave.

Josefs evner og fremtræden imponerede faraoen. Josef blev faraos højre hånd. De lange år som slave og som fange havde lært Josef hvordan det var at blive udsat for magtmisbrug, hvordan det var at miste sin frihed, at sulte og at tørste og at blive ydmyget. I paladset kunne almindelige menneskers lidelser ikke ses eller høres og det gjaldt om, at bruge sin magt til sin egen fordel og at nyde livet på bekostning af andre. For at opfylde sin plads i Guds plan havde Josef nu også brug for sine hårde erfaringer, så at han ikke ville glemme de små mennesker udenfor paladset, dem der havde brug for hans hjælp. Josef udførte en plan, som reddede hele Egypten og hans egen familie fra hungersnød.

Vores skaber kender os. Gud kender os og alle de muligheder vi rummer bedre end vi selv gør og kan få øje på.  Gud har givet os forskellige evner, og han vil at vi skal bruge dem. Samfundet kan have det svært ved at gøre brug af folk der ikke lige har de egenskaber som konstant efterlyses i ambitiøse jobopslag. Men Gud kan bruge hele vores CV, også de ting vi helst ikke skriver i CV'et - psykisk ustabile, introverte, nørdede, generte, for han kan se hvilke ressourcer disse "problemer" skjuler bag sig. De psykisk ustabile har følsomhed, de nørdede har engagement, de introverte har et rigt indre liv. Hvis vi ikke kan se vejen frem, hvis vi oplever, at vi hverken bliver anerkendt eller set eller hørt af vore medmennesker, når vi ikke ved, hvad vi skal gøre ved vores situation, kan vi altid bede til Gud. Og så kan vi tro på, at der findes en løsning. Vi kan bede Gud Faderen om at lade hans vilje ske i vores liv, for så vil han lede os til den plads i verden, hvor der er brug for os og de evner han har fremkaldt i os. Vi skal give Gud plads til at udføre sit arbejde i os. Det kan tage lang tid - Moses skulle vogte får i fyrre år før han blev kaldt af Gud til at befri sit folk af slaveri.

Profeten Jeremias skriver (29:11-13a): "Jeg ved hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig." Jeg tror på, at disse ord er lige så vigtige i dag, som de var i Jeremias' dag. Vi skal søge Gud, og så vil vi finde ham. Vi kan bede ham om at give os det vi har brug for. Gud, vores skaber kender os og han har en plan for os. Han giver os en fremtid og et håb.