Mødested Amager

Fællesskab, tværkulturel dialog og kulturmøde
Mødested Amager på fjerde sal i Kvarterhuset

Påskens vidunder - af Jens Lind Andersen

Prædiken på påskedag 2018

International gudstjeneste i Nathanaels kirke 17.00

 

Et lig ved man, hvor man har. Alle i Jerusalem har kendt Josef fra Arimatæa. Han var jo et fornemt medlem af rådet. Dem, der ville, kunne nemt finde frem til det gravsted, han havde lagt Jesus i - uanset om det var hans familiegravsted, eller et gravsted, han havde købt til formålet. Den store sten er heller ikke sådan at komme uden om, og kvinderne havde selv set, hvordan Josef fra Arimatæa havde lagt Jesus ind i graven og hvordan han og hans hjælpere havde væltet stenen for. Korsfæstet og begravet. Det kan man sige med overbevisning og sikkerhed. Men den tomme grav, hvad kan man egentlig sige om den? Ikke noget videre.

 

Et lig ved man, hvad er. Kvinderne er praktiske selv i deres sorg. Vi kan i det mindste ordne ham og vaske ham, så han ser nogenlunde ud og ikke lugter mere end højst nødvendigt. Det er et sidste udtryk for deres kærlighed til Jesus, og det er en god måde at tage afsked på. De fik jo aldrig sagt rigtig farvel.

 

Den tomme grav derimod, den ved man ikke, hvad er. Det skaber usikkerhed og forvirring. Den tomme grav fjerner den faste grund under fødderne på dem. Kvinderne ved ikke, hvad de skal tro. Kvinderne ved ikke, hvad de skal gøre. De er naturligvis forvirrede og bange.

 

Der var kun én eneste ting, der kunne give disse kvinder fred i sindet, og det var Jesus selv. Først da kvinderne så Jesus lyslevende med deres egne øjne, fik de fred i sindet. Englen havde altså været rigtig nok. Han var ikke noget, de bare havde bildt sig ind. Og det var også sandt, hvad han sagde: Jesus fra Nazareth, den korsfæstede, er opstanden. I skal selv få Ham at se.

 

Sådan er det stadigvæk. Der er kun én eneste ting, der kan give os fred i sindet. Og det er Jesus Kristus selv. Han skaber troen i vores hjerter; det kan ingen andre gøre.

 

Jesus er hos os, selvom vi ikke kan se Ham. Ligeså virkelig som kærlighed. Ligeså usynlig som kærlighed! Du er aldrig helt alene, for Jesus er hos dig. Jesus er med dig alle dage indtil verdens ende!

 

Du har en fremtid hos Gud. Jesus stod op af graven. Du skal stå op af graven ligesom Ham. Du bliver ikke bare til jord og aske, når du dør. Til røveren på korset sagde Jesus:

Sandelig siger jeg dig: i dag skal du være med mig i Paradiset! Jesus er med os alle dage indtil verdens ende; og vi skal være med Ham i Paradiset.

 

 

Selvfølgelig er vi bange for sygdom og død; men jo mere magt Jesus får over os, jo mindre bange bliver vi. Selvfølgelig er vi bange for at miste vores ting og vores penge; men jo mere magt Jesus får over os, jo mindre bange bliver vi. Lad os lægge vores bange hjerter til hvile i den tomme grav. Mærk hvordan dit hjerte fyldes med tryghed og glæde og taknemmelighed.

 

Kan du huske dengang du blev forelsket for første gang?Sådan er påsketroen, når man beruses af den!

Jesus lever, og vi skal leve ved Ham!

 

 

 

Amen

[Billedfrise mangler]