Mødested Amager

Fællesskab, tværkulturel dialog og kulturmøde
Mødested Amager på fjerde sal i Kvarterhuset

Læs den! - boganmeldelser

Den Nye Vin - om åndens frugter

 af Wilfrid Stinissen 
Boedal 2013
(orig. titel: Det nya vinet. Artos bokförlag og Libris förlag 2012)


Den Nye Vin2

"Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse." (Paulus' brev til galaterne kapitel 3, vers 22)


Hvad sker der i et menneske, når det åbner sig op for Helligånden? Folk der er kommet til tro taler om den kærlighed og tilgivelse de møder i Jesus. Hvad sker der derefter?

Jesus siger at han er vejen. De tidligste kristne refererede til sig selv som dem "der hørte til Vejen" (se f. eks. Ap.G.9, 2) . Vejen giver os et billede af udvikling, bevægelse, proces. Jesus kalder sig selv også vintræet, og sine efterfølgere for grene. Det er dette billede Paulus bygger på, når han taler om åndens frugter. At leve i forbindelse med Jesus skal forvandle vores karakter gennem den næring vi får af ham. Kirken i dag taler ikke så meget om livet i Gudsriget. Wilfrid Stinissen minder nutidens mennesker om, at livet i Gudsriget begynder allerede her på jorden, i vores dødlige legemer, hvis vi tillader Helligånden at virke i os.

"Er det muligt for mennesker at leve et himmelsk liv allerede her på jorden?" Og hvis svaret er ja, hvordan ser sådant liv da ud?", spørger Stinissen i bogens indledning.  Med apostlen Paulus som udgangspunkt og kristenhedens lange historie som vejviser har Stinissen fordybet sig i, hvad det er at leve i ånden, i Gudsriget, her og nu, samtidigt med at vi venter på dets komme. Bogen tager udgangspunkt i åndens ni frugter, som Paulus remser op i Galaterbrevet. Hver frugt har fået et kapitel, hvor Stinissen reflekterer over dens karakter.

Jesus sammenlignede Gudsriget med en skjult skat, som en mand fandt på en mark, hvorefter han gik hen og solgte alt det, han ejede for at købe det stykke jord. Stinissen kalder os til at vandre dybere ind i vores tro, til at finde den skat, som martyrer gennem tiderne har elsket højere end deres jordiske liv. Han giver os et glimt af den skat, den fornyelse, som Helligåndens tilstedeværelse skaber i vores liv, og de frugter den fremkalder i os. Bogen åbner vores øjne for denne mulighed, en usynlig virkelighed indefor vores rækkevide, og dog så skjult for den der ikke søger det.

"Der tales i dag meget om selvudvikling. Ordet er karakteristisk for vores individualistiske tidsalder. Men for en kristen er målet ikke at blive et fint, dygtigt og vellykket menneske; det er at blive åben og disponibel for Gud. " 

Jesus har kaldet os til at følge Vejen og at bære frugt. Han giver os Helligånden, så vi ikke i os selv skal fremkalde disse frugter, men skal åbne op for den næring vi får fra ham. Det er Himmeriget på jorden.

- Hanna V. Hirslund

 

 

Søgte Allah, Fandt Jesus. En troende muslim oplever kristendommen

af Nabeel Qureshi
Forlaget Scandinavia 2016

(orig. titel: Seeking allah, finding jesus: a devout muslim encounters christianity. Zondervan 2014)

Seeking Allah , Finding JesusDenne bog er en gribende og smuk fortælling om en kompromisløst ærlig søgen efter sandheden. Nabeel Qureshi voksede op i en hengiven ahmadiyamuslimsk familie af pakistansk afstamning. Han elskede islam og ærede profeten. Hans bedstefar og oldefar havde været missionær i Indonesia og Uganda. Som 5-årig havde han reciteret hele koranen igennem og lært de sidste syv suraer udenad. Nabeel elskede at fortælle om islam og udfordrede kristendom ved enhver lejlighed. Terrorangrebene i New York kom som et dybt chok til ham. Hvordan kunne disse mænd påstå at de repræsenterede hans religion? Som ung voksen i college mødte han en kristen studerende der læste i Bibelen. Det var begyndelsen på en nær venskab, hvor Nabeels tro blev udfordret gennem lange og dybe diskussioner præget af venskab, respekt, udfordring og ærlighed. I årenes løb stiftede Nabeel nærmere kendskab til både Bibelen og Koranen. Han havde lært om islam fra sine forældre og fra imamer, nu udfordrede hans ven, David, ham til at gå til kilderne. Til sin forbløffelse var Koranen og Haditherne ikke det han havde troet de var. Efter en lang og grundig søgen, visioner og drømme kom Nabeel til den erkendelse at mens han inderligt ønskede at islam var sandt, fandt han det kristne budskab mere troværdigt. Som følge af konversionen kom en smertelig opgør med familien, som følte sig bedraget og vanæret. I dag er Nabeel en eftertragt oplægsholder. Han har studeret kristen apologetik og teologi og har skrevet flere bøger om kristendom og islam. Qureshis bog er skrevet med varme og respekt for den muslimske verden han selv voksede op i, og læseren får indblik i pakistansk mentalitet, tværkulturel identitet og ikke mindst i hvad henholdsvis muslimsk lære og Bibelen siger om Jesus.

 

- Hanna V. Hirslund

 

 

 

 

At være tro mod tro - kristendom og islam i dialog 

af Chawkat Moucarry, Unitas Forlag 2003. Orig. titel Faith to Faith

At -vaere -tro -mod -tro"I skal ikke strides med Bogens folk undtagen på den bedste måde, bortset fra når det drejer sig om dem, som ikke har været retskafne. "

"Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. "

Med disse citater fra henholdsvis Koranen og Bibelen som udgangspunkt, har Moucarry kastet sig ud i dialog med muslimer ved at kortlægge islams og kristendommens hellige skrifter, grunddogmer om Guds natur, synd, frelse og Guds rige, Jesus og Muhammed.

Moucarry voksede op i Syrien som kristen blandt et muslimsk flertal. Denne baggrund har gjort ham til en brobygger. Med dyb overbevisning om sin egen kristne tro og identitet, kombineret med ægte nysgerrighed og respekt for andre måder at tro på behandler Moucarry emnerne med ærlighed og refleksion.  Han har med vilje undladt at sammenligne religiøse praksisser og realiteter eller sekteriske fortolkninger i verden og koncentreret sig omkring de hellige skrifter og dogmer.

Moucarry definerer en ægte dialog mellem kristne og muslimer i bogens forord:

 "Kristne og muslimer kan kun være ægte tolerante, hvis de har accepteret den tanke, at diskussion eller dialog kan føre til omvendelse enten til kristendommen eller til islam. Sand tolerance er at acceptere den anden, ikke ved at ignorere afstanden mellem os, men ved at måle denne afstand nøje og ved at erkende, at hvem som helst, der ønsker at komme over på den anden side, har ret og frihed til at gøre dette." (s.20)

 - Hanna V. Hirslund

 

 

The Book That Made Your World
- How the Bible Created the Soul of Western Civilization

Af Vishal Mangalwadi, USA 2011.

 


The Book That Made Your World3Vishal Mangalwadi er filosof, forfatter og græsrodsaktivist fra Indien. Han er vokset op i et samfund, hvis moderne statsstrukturer er grundlagt af englændere, men hvor gamle, ikke-europæiske traditioner baseret på hinduistiske verdensopfattelser har eksisteret uberørt af de moderne strukturer. Mens Mangalwadi tager afstand fra kolonimagtens undertrykkelse af den indiske befolkning, erkender han den store indflydelse, som kristendommen gennem briternes tilstedeværelse har haft i Indiens udvikling. Mangalwadi har gennem sit eget græsrodsarbejde i landområderne mødt de gamle indiske traditioner og set konsekvenserne i befolkningens livsvilkår. Dette arbejde har produceret et hav af spørgsmål, som han kaster sig ud til at besvare i sin bog:

Hvad var vestens største opfindelse? Hvad gjorde vesten til en tænkende civilisation? Hvordan var intellektuel magt demokratiseret? Hvorfor uddanne sine undersåtter? Hvorfor er nogle mindre korrupte end andre? Hvorfor blev omsorg til en medicinsk forpligtelse? Hvorfor producerede fundamentalisme frihed? 

Kernen i Mangalwadis argumentation er den kristne idé om barmhjertighed, om fællesskab og omsorg for hinanden, som kommer i sit stærkeste udtryk i Jesu liv og død. Med dette budskab har Bibelen bragt forandring i de samfund den er kommet i berøring med. Denne bog er velkommen læsning til enhver der stiller spørgsmålstegn ved de sekulære fortællinger om vores fortid. 

- Hanna V. Hirslund

 

 

 

 

BEGYNDELSEN TIL DET NYE EUROPA. ROBERT SCHUMAN´S GLEMTE VISION

Hvordan kunne efter- krigens Europa genopbygges på det store bud: At elske sin næste?

af Jeff Fountain, Holland 2013. Orig. titel: Deeply Rooted. The Forgotten Vision of Robert Schuman.  
Birte Finken var med til lanceringen af den danske udgave i februar 2015

 Deeply Rooted

 

I 1958 udtrykte Schuman sin vision sådan:

"Vi er kaldet til at minde os selv om Europas kristne fundament ved at danne en demokratisk model for ledelse, som gennem forsoning udvikler sig til et "fællesskab af folk" i frihed, ligeværdighed, solidaritet og fred, og som er dybt rodfæstet i grundlæggende kristne værdier"

Under 2. verdenskrig var Schuman i fangenskab, men lykkedes i at flygte og leve i skjul. Han brugte tiden til at forberede de principper som skulle blive grundlaget for genopbygningen i efterkrigstidens Europa. Han var dybt troende katolik og en pioner for en helt ny samarbejdsstruktur politisk og økonomisk, som formåede at binde Europa sammen i varig fred, nu gennem 70 år.

Schuman var påvirket af Moralsk Oprustning, en bevægelse startet af den amerikanske evangelist Frank Buchman. Moralsk Oprustning så det som deres opgave at genoprette efterkrigens verden gennem tilgivelse og forsoning. De skabte et "Mødested Europa " (min betegnelse), ved Genevesøen i Schweiz. Et tidligere luksushotel og sportsresort som under krigen husede flygtninge blev forvandlet til et sted for indre helbredelse af fortiden og genopbyggelse af fremtiden. Min fars politiske arbejde førte ham ind i et europæisk netværk af kristendemokrater.  Da jeg var 9 år, i 1969 mødte jeg disse "apostle for forsoning" i Initiatives of Change´s internationale konferencecenter (dengang Moralsk Oprustning) som Jeff Fountain beskriver i bogens 4. kapitel. Her lærte jeg at kende ånden bagved Schuman´s vision.

Det var den schweiziske diplomat Phillipe Mottu som i 1949 introducerede Robert Schuman til disse menneskers levende tro, næstekærlighed, munterhed og offervilje.

Schuman beskrev Buchmans program sådan:"

                           "...At starte med at etablere et moralsk klima, hvor sand broderlig enhed kan trives og overkomme alt det, der i dag splitter verden ad, er det ultimative mål. Måden man opnår det på, er at erhverve sig forståelse for mennesker og situationer, når man fører mennesker sammen i offentlige grupper og møder. At stille med grupper af mennesker, der er uddannede og parate til at virke for staten og være apostle for forsoning og opbygning af en ny verden- det er starten på en vedvarende forvandling i samfundet,..."

Frank Buchman, som ledet arbejdet ud fra Mountain House, kunne give Schuman det netværk blandt tyskere som han behøvede: Mennesker som ville bygge relationen mellem Tyskland og Frankrig på gensidig tillid baseret på tilgivelse og forsoning. Schumanerklæringen som blev fremlagt i 9. maj 1950 førte til at den europæiske kul -og stålunion blev stiftet, som så udviklede sig til det EU vi kender i dag og  som i 65 år har været med til at sikre fred i Europa.

Schuman er med rette blevet kaldet Europas far. Et sandt og stærkt fællesskab som bygger på det dobbelte kærlighedsbud kan fortsat forene os her i nord, i et Europa som erkender at alle jordens folk er brødre. Bogen giver videre bud på hvilken udfordring denne arv giver kirken til et aktivt engagement politisk og økonomisk med bibelsk inspiration.

- Birte Finken

 

 

DEN FORBUDTE FRELSE - MIN VEJ TIL FRIHEDEN 

Af Massoud Fouroozandeh og Daniel Øhrstrøm. Kristelig Dagblads forlag 2010.

Den Forbudte Frelse

 

Massoud er folkekirkepræst og tidligere muslim. Han ankom i Danmark som 15-årig flygtning fra Iran i 1986. I Bogen fortæller han om sin barndom, flugten fra Iran, ankomsten i Danmark og integrationsprocessen, samt om hvordan han blev kristen.

Historien er gribende, Massoud flygter over de iranske bjerge med det ene ben i gips, for at undgå at blive sendt til fronten i krigen mod Irak. I Danmark møder han såvel hjælpsomhed og venlighed som fremmedhad og chikane. Massoud beskriver sit første møde med den kristne tro:

"Bibelen var uden sidestykke den mest gribende bog, jeg nogensinde havde haft i mine hænder. Det var som at læse et langt kærestebrev fra Gud til mig, og jeg slugte ordene. Vers efter vers. Kapitel efter kapitel. Koranen skulle jeg altid være helt ren for at røre, og jeg kunne aldrig være helt sikker på, at jeg forstod, hvad den sagde, men Bibelen på farsi forstod jeg, og jeg kunne læse den, når jeg havde lyst."

Efter en længere proces bliver Massoud kristen. I dag arbejder han som sogne- og migrantpræst i Odense, hvor han har grundlagt Church of Love, en økumenisk, flerkulturel menighed med afdelinger i København og i Århus.

- Hanna V.Hirslund

 

 

FLERKULTURELLE RØDDER. Styrker og udfordringer ved en flerkulturel opvækst

Af Maria Christensen og Sven Løbner Madsen. Dansk Psykologisk Forlag 2012.

De nye brobyggere

Ny bog giver værdifuld indsigt i flerkulturelle menneskers særlige ressourcer

 

Flerkulturelle Rødder

En flerkulturel baggrund kan være en styrke. Det har mange af os oplevet i forskellige sammenhænge. Nu er der også skrevet en bog om det.

Mens debatten om indvandring mest er kørt på den brede befolknings præmisser med fokus på, hvordan udfordringerne omkring indvandring skal tackles, er der for nylig udkommet en bog med en ny vinkel skrevet af Maria Christensen, psykolog med slovakisk baggrund, og Svend Løbner Madsen, frikirkepræst opvokset i Tanzania.Bogens hovedbudskab er, at personer med flerkulturel baggrund har nogle særlige egenskaber, som det danske samfund har brug for.

Flerkulturelle rødderkortlægger en særlig personlighedstype, som kaldes flerkulturel, og som ifølge forfatterne bliver mere og mere udbredt både i Danmark og andre steder i verden. Forfatterne definerer to hovedgrupper af flerkulturelle danskere: Personer med dansk baggrund, som har haft en del af deres opvækst i udlandet og senere flytter "tilbage" til deres forældres kultur, og personer med anden etnisk

baggrund, som enten kom til Danmark som børn eller voksne, eller som er født her, men hvis forældre er flyttet hertil fra et andet land. I mange henseender adskiller de to grupper sig fra hinanden, men de har også meget til fælles.

Flerkulturelle rødderopregner typiske egenskaber hos flerkulturelle personer: Gode sprogkundskaber, kulturel indsigt og indføling, der gør dem mere tolerante og mindre fordomsfulde, evnen til at se ligheder frem for forskelle, videbegærlighed, gåpåmod, selvstændighed og fleksibilitet. De er gode til at relatere til mennesker, der er anderledes, og inkludere nye i sociale fællesskaber. De kan se tingene fra en anden vinkel og er gode problemløsere. For at undgå polarisering og segregation i en globaliseret verden har et samfund brug for brobyggere. Her er flerkulturelle personer særdeles velegnede.

     Bogen indeholder desuden otte interviews samt forfatternes egne historier. De personlige historier gør bogens temaer konkrete og illustrerer de særlige udfordringer, der er ved at flytte til en ny kultur eller tilhøre en minoritet - samt de særlige ressourcer, disse erfaringer giver. Flere af de interviewede giver samtidig udtryk for, at en flerkulturel identitet sagtens kan forenes med en stærk tilknytning til Danmark. Hermed nedbrydes modsætningen mellem "det danske" og "det fremmede" - og det er netop et af bogens formål.

     Afslutningsvis diskuteres, hvordan det danske samfund kan blive bedre til at udnytte denne "talentreserve". Med henvisning til nyere forskningslitteratur konkluderer forfatterne, at det giver bedre resultater at identificere og udnytte menneskers bedste egenskaber end at prøve at overvinde deres svagheder. Hermed bliver budskabet en opfordring til Danmark om at være mere åbent over for flerkulturelle mennesker, så der skabes positive følelser, der kan styrke deres identitet og hjælpe dem med at finde deres ressourcer.

Flerkulturelle rødder er let læst. Ud over at være en interessant læseoplevelse kan den være til stor hjælp for alle, der arbejder med flerkulturelle danskere, ligesom jeg kan anbefale den til alle, der interesserer sig for indvandrerdebatten.

- Hanna V. Hirslund (Boganmeldelsen er udgivet i Nyt på tværs, september 2013)