Mødested Amager

Fællesskab, tværkulturel dialog og kulturmøde
Mødested Amager på fjerde sal i Kvarterhuset

Kirker og kristne organisationer

Sogne bag Mødested Amager i  Amagerbro Provsti:

Allehelgens kirke

Christians kirke

Filips kirke

Højdevangs kirke

Hans Tausens kirke

Nathanaels kirke

Simon Peters kirke

Solvang kirke

Sundby kirke

Sundkirken

Vor frelser kirke

 

 

 
i Amagerland Provsti:

Dragør kirke

Kastrup kirke

Korsvejskirken

Skelgårdskirken

 

   Kirken I København Logo

 - se hvad der sker i Københavns kirker

 

 Venskabskontakt - tværkirkelig hjemmeside til formidling af kontakter mellem flygtninge og danskere i hele Danmark

 

Andre kirker i København: 

Adventistkirken 

Amagerbro frikirke - en del af apostolsk kirke i Danmark

Apostelkirken - (folkekirke) her bliver højmessen tolket til farsi

Baptistkirken

Cafékirken - en menighed med gudstjenester om lørdagen kl. 15 - en del af adventistkirken

Church of Love - farsitalende frikirke i Odense med afdelinger i København og Århus.

Den apostolske kirke

Det Danske Missionsforbund

Frelsens Hær

Hillsong Church, København  - en ung, utraditionel kirke med fokus på lovsang og musik

International Church of Copenhagen- engelsktalende, økumenisk menighed i København

Jerusalemskirken - en metodist kirke på Østerbro med gudstjenester på dansk og engelsk

Købnerkirken - baptist kirke på Amager

Kirken i Kulturcenteret - en karismatisk menighed i Nordvest med gudstjenester på flere sprog

Metodistkirken i Danmark

Migrantmenigheder - find en gudstjeneste på dit eget sprog

Mosaik - netværk af evangelikale, pentekostale kirker

Netkirken - kontakt en præst online, skriv forbønsemner osv.

Skt. Annæ Kirke - den katolske menighed på Amager

St. Alban's Church - engelsktalende anglikansk kirke i København

Vineyard København - en utraditionel frikirke med fokus på fællesskab 

Zion Temple CC - en international menighed på Amager

 

Kristne organisationer og foreninger i Danmark:

Areopagos - en kristen organisation med tværreligiøst arbejde

Better World Denmark   - en velgørenhedsorganisation med tilknytning til den katolske Redemptorister-orden

Danmission - en selvstændig missionorganisation forankret i Folkekirken

Danske kirkers rådDanske Kirkers Råd er et nationalt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark

Dansk Europamission -  en missionsorganisation der hjælper de forfulgte kristne rundt omkring i verden, yder nødhjælp i kriseområder og søtter udviklingsprojekter.

Folkekirkens mellemkirkelige råd - Folkekirken samarbejder med andre kirker i Danmark og i udlandet

Folkekirkens mission

Folkekirke og religionsmøde - kirkens tværreligiøse arbejde

Ikon Danmark - kristen forening under Danmission, der arbejder med religionsdialog

I Mesterens Lys - et fællesskab af mennesker, der ønsker at orientere deres liv ud fra Mesteren Jesus Kristus

Internationalt Kristent Center - Indre missions tværkulturelle arbejde, tilbyder bl.a. sprogundervisning og lektiehjælp

Kirke Care -  et tværkirkeligt, diakonalt initiativ for tryghedsskabende nærvær  i byernes natteliv, inspireret af Street Pastors i England (se linket længere nede)

Kirkernes Integrations Tjeneste -   arbejder på at bygge bro mellem danskere og nydanskere, i samarbejde både med frikirker og folkekirker


Samvirkende menighedsplejer

Sct. Nikolaitjenesten - en folkekirkelig samtaletjeneste i samarbejde med Kirkens Korshær

Tværkulturelt center - netværk- og ressourcecenter for kirkens integrationsarbejde


Åbne Døre - del af Open Doors International, som støtter forfulgte kristne rundt omkring i verden.

 

Udenfor Danmark:

The Conference of European Churches - økumenisk sammenkomst af kirker i Europa

Jubilee Centre - en kristen social reform organisation med bibelsk perspektiv i aktuelle emner

Open Doors International - hjælper forfulgte kristne mindretal rundt omkring i verden på forskellige måder. Der er nationale afdelinger i 25 lande, herunder Danmark (se Åbne Døre)

Refugee Highway Partnership - international organisation for koordinering og støtte til kirkeligt arbejde blandt verdens flygtninge

Sat-7 - mission organisation, som producerer kristne TV-programmer til Mellemøsten og Nordafrika. 

Schuman Centre -   søger at promovere den kristne arvs betydning for Europas fortid, nutid og fremtid gennem uddannelse. En virtuel, tværfaglig center i University of Nations

Street Pastors - et tværkirkeligt arbejde i England, hvor kirkefolk laver opsøgende arbejde på gadeplan i byens natteliv 

 

 

Økumeni gennem spiritualitet og livstil:

IONA Community - et økumenisk fællesskab af kristne som ønsker at leve med evangeliet i fokus på en radikal og inklusive måde relevant i det 21. århundrede.

Taizé -  et økumenisk fællesskab af hundredevis af mænd fra mange forskellige nationer og denominationer, både protestanter og katolikere, som lever i et klosteragtig fællesskab i Frankrig. Dette fællesskab har inspireret kristne over hele Europa gennem deres musik og meditativ gudstjenestesform.