Mødested Amager

Fællesskab, tværkulturel dialog og kulturmøde
Mødested Amager på fjerde sal i Kvarterhuset

Mit liv som en søjle

Jeg bliver ofte spurgt om hvor jeg kommer fra. Det er ikke nemt at svare på. Med den nedenstående søjle har jeg prøvet at forklare dig lidt bedre hvad jeg mener med det.

Jeg har tre hjemlande: mine dejligste barndomsminder er fra Nepal, mit hjertesprog er fra Finland, men jeg har boet næsten hele mit voksenliv i Danmark. Jeg har tegnet mit livsforløb som en søjle, hvor hvert land har en farve. Ved siden af søjlen har jeg så skevet nogle vendepunkter i mit liv med årstal på.

Det er en meget simplificeret og geometriseret præsentation af mit liv, jeg havde hellere tegnet det som noget mindre firkantet, men de værktøj jeg har på mit skrivbord er nu lidt firkantede.

 

Hannas Livsøjle - ForklaringHannas Livsøjle