Mødested Amager

Fællesskab, tværkulturel dialog og kulturmøde
Mødested Amager på fjerde sal i Kvarterhuset

Om mødestedet

Hvad er Mødested Amager

Mødested Amager er et tværkulturelt arbejde. Vores vision er at være et mødested på Amager, hvor mennesker kan mødes og danne fællesskaber på tværs af etniske, kulturelle og religiøse forskelle i gensidig forståelse og respekt.

testbillede1Derudover ønsker vi at engagere os i lokalmiljøet og række en hjælpende hånd til nydanskere på forskellige måder.

Mødested Amager ønsker også at formidle det kristne kærlighedsbudskab. Det kan f.eks ske gennem den internationale gudstjeneste og fællesskab og samtale i mindre grupper.

Der er tilknyttet 3 medarbejdere og en række frivillige.

  

Mødested Amager er et folkekirkeligt projekt, som startede i 2003 og støttes af 15 menigheder på Amager.

Kontakt medarbejderne for mere information om tilbud og arrangementer.