Mødested Amager

Fællesskab, tværkulturel dialog og kulturmøde
Mødested Amager på fjerde sal i Kvarterhuset

Formålet med Mødested Amager


FORMÅL

Formålet med Mødested Amager er at skabe en række mødesteder på Amager, hvor mennesker kan mødes på tværs af etniske, kulturelle, religiøse og sociale forskelle i gensidig forståelse og respekt. Mødestedet arbejder på at opbygge dialog og fællesskab mellem mennesker med forskellige baggrunde. Mødestedet henvender sig især til nydanskere med kristen eller anden religiøs baggrund samt til ikke-døbte danskere. Desuden ønsker Mødestedet at engagere sig i lokalmiljøet og række en hjælpende hånd til mennesker på forskellig måde.

 

BAGGRUND

Mødested Amager er et folkekirkeligt arbejde, etableret i 2003 som et samarbejde mellem en række menighedsråd på Amager. Bag arbejdet står en bestyrelse med repræsentanter fra de pågældende menighedsråd. Formand er provst Michael Krogstrup Nissen. Det daglige arbejde ledes af to præster og en tværkulturel sekretær i samarbejde med en række frivillige medarbejdere.

 

DET DAGLIGE ARBEJDE

Mødested Amagers daglige arbejde foregår primært i Holmbladskvarteret med kontoret i Kvarterhuset som base.

 • første søndag i måneden

  International gudstjeneste

  Sommerpause i juli-august
  Næste gang søndag d. 2. september kl. 17 i Nathanaels kirke 

  Læs mere>

 • hver fredag kl. 19-23

  Natkirke i Sundby kirke

  Stilhed, bøn, meditation. Sommerpause

  Læs mere>

 • en gang om ugen i Solvang kirke

  Mahabba

  Sommerpause i juli

  Mahabba brænder for at motivere almindelige kristne til at møde deres muslimske naboer med venlighed og hjælpe kirker med at skabe liv og vækst i menigheden.

  Læs mere>