Mødested Amager

Fællesskab, tværkulturel dialog og kulturmøde
Mødested Amager på fjerde sal i Kvarterhuset

Frivillige

De frivillige er en meget vigtig del af Mødested Amager. Vores 
sprogundervisning bygger på frivillig indsats. De frivillige kan 
også hjælpe til med gudstjenesterne for eksempel ved at læse dagens 
tekst, forberede sangteksterne i en diassow og/eller bruge projektoren under gudstjenesten, stå i køkkenet i forbindelse med fælles spisning efter gudstjenesten, lave kaffe til diverse aftenarrangementer eller hjælpe til i forbindelse med udflugter. 

Man behøver ikke at være medlem af folkekirken eller at være 
kristen for at være frivillig hos os.