Mødested Amager

Fællesskab, tværkulturel dialog og kulturmøde
Mødested Amager på fjerde sal i Kvarterhuset

Vi søger frivillige

Vær med til at bygge bro

 

Mødested Amager søger frivillige til bl.a.:

-       Kulturaftener, arrangementer og udflugter

-       Sprogundervisning og lektiehjælp

-       Internationale gudstjenester

-       Opstart af ungdomsarbejde


 

 

 

 

 

 Vi tilbyder:

  • En mulighed for at være med til at bygge bro mellem de forskellige
    religioner og kulturer i vores bydel.
  • Mulighed for kurser gennem Frivilligcenter Amager
  • Få nye venner med en anden kulturbaggrund og dermed også ny
    indsigt i andre kulturer.
  • En mulighed for at gøre næstekærlighed til handling

 

Til sprogundervisning forventer vi:

-     At du kan det danske sprog

-     At du er fyldt 22 år

-     At du er åben og tolerant

-    At du kan afse 2-3 timer om ugen.


Undervisningen kan foregå i Mødestedets lokale i Kvarterhuset, men kan også
finde sted der, hvor de to parter aftaler det.

 

Hvem er vi? Vores vision er at være et mødested på Amager, hvor mennesker kan mødes og danne fællesskaber på tværs af etniske, kulturelle og religiøse forskelle i gensidig forståelseog respekt. Derudover ønsker vi at engagere os i lokalmiljøet og række en hjælpende hånd til nydanskere på forskellige måder. Læs mere under vores formålsparagraf.

 

 

Kontakt vores tværkulturelle sekretær, Hanna Vesalainen Hirslund,

tel. 82325527/50419720 eller hanna@modestedamager.dk.